Dyrektor placówki

Dyrektor placówki
Pani dyrektor: mgr Elżbieta Łukaszczuk
Obsługa interesantów –
Wtorek: godz.15.00-16.00 lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 095 729-15-10 095 729-15-10 lub 667-659-252.