Administracja

Główna księgowa:
mgr Anna Rybarczyk (urlop macierzyński)
Kierownik administracyjny:
mgr Krzysztofa Borys (urlop macierzyński)
zastępstwo - mgr Joanna Malewska
Pomoc nauczyciela-woźna:
Magdalena Oziabło
Woźne-oddziałowe:
Agata Michalska
Anna Szram
Maria Szymańska (zwolnienie chorobowe)
Justyna Świderska
Maja Faberska
Monika Kubsik
Woźny-konserwator:
Robert Oziabło
Kuchnia:
Mirosława Kołodnicka
Anna Hajduk
Monika Kubsik

BHP- inspektor