Nasza misja

Nasze przedszkole:
 • Podejmuje działania sportowe,
 • Dba o sprawność fizyczną oraz bezpieczeństwo dzieci,
 • Kształtuje nawyki związane z aktywnym sposobem życia, zachęca do ruchu,
 • Kształtuje świadomość wynikająca z własnych zachowań,
 • Wprowadza w świat uczuć, emocji, pomaga je nazywać, okazywać i kształtować,
 • Wychowuje człowieka wrażliwego na potrzeby innych ludzi,
 • Kształtuje umiejętności radzenia sobie z trudnościami,
 • Pozwala poznawać i zmieniać otaczający świat,
 • Rozwija zainteresowania talenty, wspomaga i koryguje rozwój dziecka,
 • Wszechstronnie rozwija dziecko z zastosowaniem nowatorskich metod pracy,
 • Wspomaga rodziców w dziele wychowania, zaszczepia w nich zasady zdrowego stylu życia,
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinie w środowisku,
 • Zatrudnia nauczycieli z pasją, świadomych swoich możliwości, empatycznych, dobrze wykształconych, gotowych do podejmowania nowych ról w kierunku sportowym,
 • Przygotowuje odpowiednia bazę w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do realizacji działań sportowych.
 • Planuje, ewaluuje i udoskonala swoją działalność, dzięki czemu jest rozpoznawalne w środowisku.