Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Edukacji informuje, ze nabór do przedszkoli odbędzie się od ..... Nabór dla dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie odbywał się ze wspomaganiem elektronicznym.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola przyjmujemy od ... do ...,
w wyznaczonych poniżej godzinach.
Dobrze wypełnioną kartę wraz z obowiązującą dokumentacją należy dostarczyć bezpośrednio do dyrektora lub wicedyrektora od...do ... w godz. 8.30 - 16.00, w dniu ... karty są przyjmowane tylko do godz.15.00
Wszystkie dokumenty będą możliwe do pobrania z estrony BIP Przedszkola Miejskiego nr 25: