Galerie

Króliczki

Zabawy ruchowe
Zabawy ruchowe
Zabawy ruchowe
Przed spacerkiem do
biblioteki
W bibliotece
Pani Ela miała dla
dzieci słodką
niespodziankę
Dogoterapia - luty
W grupie realizujemy
ogólnopolski program
"Mamo, tato wolę wodę".
Spotkanie ze Zdrojkiem.
Poznaliśmy obieg wody w
przyrodzie.
Oszczędzamy wodę.
Pijemy wodę bo jest
zdrowa.
Zajęcia poranne.
Zabawa swobodna dzieci.
Gimnastyka w naszej
grupie.
Cała Polska Czyta
Dzieciom a nam mama Julka
- pani Małgosia.
Cała Polska Czyta
Dzieciom, a nam mama
Stasia.
Cała Polska Czyta
Dzieciom, a nam mama
Filipka.
Pasowanie Króliczków.