Galerie

Kubusie 2015/2016

Tworzymy z masy solnej
świąteczne potrawy.
Gimnastyka
Dzielimy się opłatkiem.
Gimnastyka
Kubusie pracują w
zespołach.